headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

27. 11. 2023

   

Utorok

28. 11. 2023

18:00

+ František Filipovič a Anna r. Šuplatová, súrodenci a celá rodina

Streda

29. 11. 2023

18:00

+ Mária

Štvrtok

30. 11. 2023

Sv. Ondreja, apoštola

18:00

+ Mária Žišková a syn Vincent

Piatok

1. 12. 2023

18:00

+ Ján Šebo /10. výročie úmrtia/ a st. rod. 2

Sobota

2. 12. 2023

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela a celú rodinu

1. adventná nedeľa

3. 12. 2023

8:00

+ rod. Juliana a Jozef Koiš a ich + deti

10:30

Za farníkov

       

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 855,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Predvianočná spoveď chorých

Prosím, aby ste chorých, ktorí chcú prijať sviatosti pred Vianocami, zapísali v sakristii.

Upratovanie kostola

Eva Bubeníková a Monika Mihaľová.

Pozvanie pre deti a mládež

Spevácky zbor pozýva všetky deti na nácvik detských piesní. Stretneme sa budúcu nedeľu o 10,00 h. v kostole. Nacvičené piesne zaspievame na sv. omši.

Zároveň pozývame, deti, mládež a osobitne birmovancov na sv. omše v piatok o 18,00h.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu /1. adventná/ bude celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.