headerimg2018

 

 

Novoročné prianie našej farskej rodine,
aby sa nám lepšie žilo.

 

Tri veci sa snaž ovládať:
svoje nálady, svoj jazyk, svoje správanie.

 


Tri veci sa snaž posilňovať:
svoju odvahu, svoju láskavosť, svoju vľúdnosť k blížnym.

 


O tri veci sa snaž pre sebe i pre druhých:
o zdravie, o veselú myseľ, o dobrých priateľov.

 


Troch vecí sa chráň:
tvrdosti srdca, precitlivenosti, nevďačnosti.

 


Tri veci by si mal obdivovať:
prírodu, deti, starých ľudí.

 


Tri veci by si mal rozdávať:
almužnu chudobným, útechu trpiacim a pochvalu tým, ktorí si to zaslúžia.

 

 

2. 1. 2023 - 8. 1. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

2. 1. 2023

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi

   

Utorok

3. 1. 2023

18:00

+ Juraj Millo

Streda

4. 1. 2023

18:00

+ Jozef a Anna Mačaioví a ich rod. 2

Štvrtok

5. 1. 2023

18:00

+ Ján Dado

Piatok

6. 1. 2023

Zjavenie Pána

8:00

10:30

+ matka Anna Šuplatová

Za farníkov

Sobota

7. 1. 2023

Sv. Silvestra I., pápeža

8:00

+ brat Ján, František a švagriná Dagmar

2. nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána

8. 1. 2023

8:00

+ Anton

10:30

Za farníkov

       

Jasličková pobožnosť

V piatok, 6. 1. 2023, o 15,00h. bude v kostole „Jasličková pobožnosť“. Pozývame všetkých farníkov.

Živé jasličky

Komunita CENACOLO pozýva aj tento rok na podujatie "Živé jasličky" a to v nasledovných štyroch termínoch: 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17.00. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09. Na všetkých sa veľmi tešia chlapci z Komunity Cenacolo.

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude polhodinová adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo na fare.

Poďakovanie

Ďakujem ružencovému spoločenstvu pani Márie Rókovej za milodar na kostol 400,- EUR.

Upratovanie kostola

Viera a Eva Čáňové.