headerimg2018

26. 12. 2022 - 1. 1. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

26. 12. 2022

Sv. Štefana, prvého mučeníka

8:00

10:30

+ rod. Šeboví a súrodenci

+ Anton Čaputa ml., jeho syn a rodičia

Utorok

27. 12. 2022

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

18:00

+ Kvetoslava Farkašová

Streda

28. 12. 2022

Sv. Neviniatok, mučeníkov

18:00

+ rod. Šuplatoví, syn Ján a zať Marián

Štvrtok

29. 12. 2022

18:00

+ Imrich a Kornélia Heribanoví, syn Jozef a celá rodina

Piatok

30. 12. 2022

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

18:00

+ st. rod. Mečároví

Sobota

31. 12. 2022

Sv. Silvestra I., pápeža

15:00

Za dobrodincov farnosti

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

1. 1. 2023

8:00

+ Helena Šuplatová /ročná/

10:30

Za farníkov

       

Živé jasličky

Komunita CENACOLO pozýva aj tento rok na podujatie "Živé jasličky" a to v nasledovných štyroch termínoch: 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17.00. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09. Na všetkých sa veľmi tešia chlapci z Komunity Cenacolo.

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude polhodinová adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo na fare.

Vianočná farská ofera

Po sv. omšiach na Narodenie Pána bude tradičná vianočná farská ofera. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem za darované vianočné stromčeky do kostola a tiež všetkým vám, ktorí ste pomáhali pri ich privezení, inštalácii, výzdobe a upratovaní kostola. Tiež ďakujem za milodary na kostol: 150,- EUR a ružencové spoločenstvo pani Pažitnej darovalo 300,- EUR.