headerimg2018

 12. 9. 2022 - 18. 9. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

12. 9. 2022

   

Utorok

13. 9. 2022

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ rod. Rajtíkoví, Kanoví a brat Milan

Streda

14. 9. 2022

Povýšenie Svätého Kríža

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

+ Jozef Pikáli a celý rod

Štvrtok

15. 9. 2022

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

18:00

+ rodina Csánová, Krútilová a Nesmériová

Piatok

16. 9. 2022

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

18:00

+ rodina Žišková, Štiglicová, Baďuríková a Kopecká

Sobota

17. 9. 2022

8:00

+ rodičia František a Mária Prochotskí

25. nedeľa v cezročnom období

18. 9. 2022

8:00

+ Klára a Jozef Lengyeloví a st. rod.

10:30

Za farníkov

       

Sv. omše v kaplnke

Sv. omše v kaplnke Božského Srdca v Krmeši budú aj v septembri. Budúci týždeň to bude v stredu o 18,00 h.

Púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov

Na sobotu 1. 10. 2022 plánujeme farskú púť na horu Butkov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Pozvánka

Na budúcu nedeľu, 18. 9. 2022 o 15:00 h., pozývam farníkov spoločne stráviť nedeľné popoludnie v areály kostola. Bude pripravený guláš, pivo, kofola, hudba, aktivity pre deti. Prípadne môžete niečo upiecť a priniesť na spoločný stôl.

Príďte sa neformálne zabaviť, občerstviť, spoznať nových ľudí... Teším sa na stretnutie s vami.

Upratovanie kostola

Rodina Benková.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem pánovi Michalovi Staudtovi, pani kostolníčke Grellovej a ďalším farníkom, ktorí pomáhali pri renovácii lavíc v kostole. / vybrúsenie, vyčistenie a lakovanie opotrebovaných častí lavíc /. Tiež veľmi pekne ďakujem rodine Koišovej /drogéria oproti fare/ za darovanie potrebného materiálu: chemikálie na čistenie, lak...