headerimg2018

19. 9. 2022 - 25. 9. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

19. 9. 2022

   

Utorok

20. 9. 2022

Sv. Andreja Tima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

18:00

+ rod. Helena a Jozef Farkašoví

Streda

21. 9. 2022

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

+ stará matka Anna, rod. Čerňanskí a Hvizdoví

Štvrtok

22. 9. 2022

18:00

+ krstná mama Mária Heribanová

Piatok

23. 9. 2022

Sv. Pia z Pietrelciny

18:00

+ rodina Topoľská a Križankovičová

Sobota

24. 9. 2022

8:00

+ rodičia Igor a Oľga Mišinoví a vnučka Michalka

26. nedeľa v cezročnom období

25. 9. 2022

8:00

 

10:30

Za farníkov

       

Sv. omše v kaplnke

Sv. omše v kaplnke Božského Srdca v Krmeši budú aj v septembri. Budúci týždeň to bude v stredu o 18,00 h.

Púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov

Na sobotu 1. 10. 2022 plánujeme farskú púť na horu Butkov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 1085,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva splatiť ešte 62 000,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Veľmi pekne ďakujem aj za individuálny dar 50,- EUR na tento účel.

Pozvánka

Dnes o 15:00 h., pozývam farníkov spoločne stráviť nedeľné popoludnie v areály kostola. Bude pripravený guláš, pivo, kofola, hudba, aktivity pre deti. Prípadne môžete niečo upiecť a priniesť na spoločný stôl.

Príďte sa neformálne zabaviť, občerstviť, spoznať nových ľudí... Teším sa na stretnutie s vami.

Upratovanie kostola

Darina Deáková a Lenka Deáková.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem ženám za upratovanie v okolí kostola a aj Petrovi Tomáškovi za opravu – náter misijného kríža pri kostole.