headerimg2018

 5. 9. 2022 - 11. 9. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

5. 9. 2022

   

Utorok

6. 9. 2022

18:00

+ rod. Jozef a Terézia Štiglicoví a bratia Vladimír a Jozef

Streda

7. 9. 2022

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine

Štvrtok

8. 9. 2022

18:00

+ krstní rodičia Michal a Mária Zuzákoví

Piatok

9. 9. 2022

18:00

+ Ján a Terézia Mesárošoví, ich deti a vnuci

Sobota

10. 9. 2022

8:00

+ otec František Smieško /30. výročie úmrtia/

24. nedeľa v cezročnom období

11. 9. 2022

8:00

+ Gabriela Štegliková

10:30

Za farníkov

       

Sv. omše v kaplnke

Sv. omše v kaplnke Božského Srdca v Krmeši budú aj v septembri. Budúci týždeň to bude v stredu o 18,00 h.

Púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov

Na sobotu 1. 10. 2022 plánujeme farskú púť na horu Butkov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.