headerimg2018

 13. 6. 2022 - 19. 6. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 6. 2022

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

   

Utorok

14. 6. 2022

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Kvetoslavu a Milana

Streda

15. 6. 2022

18:00

Sv. omša z nasledujúcej slávnosti

+ rod. Jozef a Jolana Bobríkoví, synovia a nevesty

Štvrtok

16. 6. 2022

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

18:00

Za farníkov

Piatok

17. 6. 2022

18:00

+ manžel Ján Hvizd

Sobota

18. 6. 2022

8:00

Na úmysel ordinára

12. nedeľa v cezročnom období

19. 6. 2022

8:00

+ krstní rod. Michal a Mária Zuzákoví

10:30

Po sv. omši procesia so Sviatosťou oltárnou

Za farníkov

       

Celodenná farská poklona

V utorok 14. 6. 2022 bude v našom kostole celodenná farská adorácia. Sviatosť oltárna bude vyložená k poklone od 10,00 h. až do večernej sv. omše, ktorá bude o 18,00 h.

Upratovanie kostola

Rodina Michala Konečného.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.