headerimg2018

6. 6. 2022 - 12. 6. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 6. 2022

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

   

Utorok

7. 6. 2022

18:00

+ st. rod. Pavol a Anna

Streda

8. 6. 2022

18:00

+ Augustín a Mária Slámoví a celá rod.

Štvrtok

9. 6. 2022

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

18:00

+ Ján Voros

Piatok

10. 6. 2022

18:00

+ Alojz Granec

Sobota

11. 6. 2022

Sv. Barnabáša, apoštola

8:00

+ Žigmund a Alžbeta Blahoví

11. nedeľa v cezročnom období – Najsvätejšej Trojice

12. 6. 2022

8:00

+ Augustín a Ema Ježovičoví a rod. 2

10:30

Za farníkov

       

Zbierka na katolícke masmédiá

Do zbierky na katolícke masmédiá sme z našej farnosti prispeli 287,- EUR.  Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Upratovanie kostola

Rodina Michala Konečného.

Svetové misie

Na stolíku pod chórom si môžete prevziať misijný časopis SVETOVÉ MISIE, ktorý vyšiel pri príležitosti osláv blahorečenia zakladateľky Pápežských misijných diel Paulíny Jaricotovej, ktoré sa uskutoční 22. 5. 2022 v Lyone.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.