headerimg2018

20. 6. 2022 - 26. 6. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 6. 2022

   

Utorok

21. 6. 2022

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

18:00

+ Augustín a Rozália Ježovičoví, synovia, nevesta a zať

Streda

22. 6. 2022

18:00

+ manžel Jozef Bohúl ml.

Štvrtok

23. 6. 2022

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

18:00

+ Imrich Keszocze

Piatok

24. 6. 2022

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

+ Ján a Apolónia Šimoničoví

Sobota

25. 6. 2022

Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie

8:00

+ František a Marta Kodayoví

13. nedeľa v cezročnom období

26. 6. 2022

8:00

+ Antónia a Ján Tomášek a ich rodičia

10:30

Za farníkov

       

Poďakovanie

Ďakujem všetkým zúčastneným za výzdobu kostola a prípravu oltárov na nedeľnú procesiu.

Upratovanie kostola

Rodina Tomášková.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 938,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva splatiť ešte 62 000,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo pozýva 25. 6. 2022 od 13,00 h. všetkých na ďakovnú slávnosť pri príležitosti 15 rokov pôsobenia na Slovensku. Program je na výveske.

Hody

Na budúcu nedeľu 26. 6. 2022 bude spoločná hodová slávnosť. / Kráľovské aj Krmešské hody/. Obidve sv. omše budú vo farskom kostole. Po sv. omšiach bude hodová farská ofera.