headerimg2018

 

Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021Núdzový stav
Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

 

Pravidlá pre Cirkev:
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)- obrady krstu, pohrebu, sobáša- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba ONLINE (bez účasti ľudu)

 

Reakcia slovenských biskupov na ohlásený plošný zákaz verejných bohoslužieb

 

"Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených - a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia."

 

Sv. spoveď a sv. prijímanie

 

Štvrtok 25. 11. 2021:     18,00 – 18,30 h.

 

Piatok   26. 11. 2021:     18,00 – 18,30 h.

 

Sobota  27. 11. 2021:     18,00 – 18,30 h.

 

Nedeľa 28. 11. 2021:     11,30 – 12,00 h.

 

V uvedených časoch je možnosť individuálne prísť na sv. prijímanie aj na sv. spoveď.

 

Je nevyhnutné dodržiavať všetky hygienické nariadenia.

 

Úmysly sv. omší

 

Úmysly sv. omší na mesiace december, január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola v čase rozdávania sv. prijímania.

 

Kostol otvorený

 

Zadný vchod kostola je otvorený pre súkromnú modlitbu a adoráciu v čase 10:00 – 17:30 h. Prosím, aby ste do kostola vstupovali po jednom ( okrem členov spoločnej domácnosti ) a dodržiavali hygienické nariadenia ( rúško / respirátor, dezinfekcia rúk / rukavice ... ).

 

V prípade potreby duchovnej služby ma kontaktujte telefonicky, alebo vyhľadajte na fare.

 

Prosba o finančnú podporu farnosti

 

Znovu je naša farnosť v situácii, kedy pre nemožnosť konania verejných bohoslužieb, nemá žiadny finančný príjem. Preto vás prosím o finančnú podporu farnosti na zabezpečenie režijných nákladov / zálohy za energie, údržba, opravy.../ a aj splácania pôžičky. V súčasnej ťažkej situácii je to pre našu farnosť veľká pomoc a jediný zdroj príjmu.

 

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653 , alebo vložiť do pokladničky v kostole. Vďaka.

pay-by-square

 

 

od 22. 11. 2021 do 28. 11. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

22. 11. 2021

Sv. Cecílie, panny a mučenice

   

Utorok

23. 11. 2021

   

Streda

24. 11. 2021

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

18:00

OP

+ st. rod. Petríkoví a Tarčákoví

Štvrtok

25. 11. 2021

18:00

OP

Za zdravie a Božie požehnanie pre krstnú dcéru Martinu

Piatok

26. 11. 2021

18:00

OP

+ manžel Pavol Vyletel

Sobota

27. 11. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

Za zdravie a Božie požehnanie pre Danku Tokárovú z príležitosti jubilea 70 rokov života a za deti s rodinami

1. adventná nedeľa

28. 11. 2021

8:00

OP

 

10:30

OP

Za farníkov

       

Sväté omše

Od pondelka 22. 11. 2021 sa mení Covid automat. Okres Senec je podľa v bordovej farbe.

V interiéri, teda aj v kostole, je povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Všetky sv. omše budú v režime OP.

  • pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) sa rozumie:
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do15. novembra2021
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 2 rokov veku;
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu). 

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 674,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Mirka Hincová a Ľubica Blahová.

Svätomartinská zbierka

Dnes sa s týždenným oneskorením pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave.

Brigáda

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa v sobotu zúčastnili na brigáde – jesennom upratovaní v areály kostola a fary.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu /1. adventná/ bude celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Požehnanie adventných vencov

Na budúcu sobotu a nedeľu na sv. omšiach budem požehnávať adventné vence.