headerimg2018

Aktuálne: Živý prenos zo slávnosti birmovania (30.10.2021 o 10:00) bude dostupný na tejto adrese: https://www.facebook.com/Birmovka-live-stream-539348096442509/ 

 

 

od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

25. 10. 2021

Sv. Lukáša, evanjelistu

   

Utorok

26. 10. 2021

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a nevestu Kristínu

Streda

27. 10. 2021

18:00

+ Mária a Mikuláš Nesméryoví

Štvrtok

28. 10. 2021

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

18:00

+ rodina Krekáčová a Slávičková

Piatok

29. 10. 2021

18:00

+ rod. Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

30. 10. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

 

31. nedeľa v cezročnom období

31. 10. 2021

8:00

Za farníkov

10:30

+ Ján Zuzák, Pavlína Šimoničová a rodina Durajová a Gajerová

       

Oznamy pre birmovancov

Vo štvrtok o 16,00 h. bude v kostole stretnutie birmovancov spojené s nácvikom.

Po sv. omši, od 18,30 h. bude spoveď birmovancov a rodičov.

Birmovka bude v sobotu 30. 10. 2021 o 10,00 h. Sv. omša bude v režime OTP. Vo vnútri kostola budú len birmovanci a birmovní rodičia. Pri vstupe do kostola sa každý musí preukázať potvrdením o očkovaní, negatívnym výsledkom testu na Covid 19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : birmovanci + rodičia.

Sväté omše

Žiaľ, od pondelka prechádza okres Senec podľa Covid automatu do červenej farby. Znamená to zhoršenie situácie a sprísnenie podmienok:

V interiéri, teda aj v kostole, je od pondelka povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Pre sv. omše slávené v režime ZÁKLAD platia tieto pravidlá:
Pre účasť na bohoslužbe je stanovený 1 účastník na 15 m2. V našom kostole je to 30 osôb. Deti do 12 rokov sú v rovnakom režime ako ich rodičia.
Okrem toho je povinný zoznam účastníkov s telefonickým kontaktom.

Pred kostolom budú lístky. Keď sa lístky minú, kapacita je naplnená.

Pre sv. omše slávené v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ platia tieto pravidlá:
Sú bez limitu počtu osôb ale aj tu je už povinný zoznam účastníkov s telefonickým kontaktom.

Deti do 12 rokov sú v rovnakom režime ako ich rodičia.

Sv. omše v pracovných dňoch a v nedeľu o 8,00 h. sú v režime ZÁKLAD.

Sv. omše v sobotu o 18,00 h. a v nedeľu o 10,30 h. sú v režime KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.

Zbierka na misie

Dnes je svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach v sobotu a nedeľu bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.