headerimg2018

od 16. 8. 2021 do 22. 8. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

16. 8. 2021

   

Utorok

17. 8. 2021

18:00

+ František Slávik

Streda

18. 8. 2021

18:00

+ st. rod. Mečároví a Slávikoví

Štvrtok

19. 8. 2021

18:00

+ Ľudovít Štiglic a jeho rodičia

Piatok

20. 8. 2021

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Terézia , Ivan a Ján Hvizdoví

Sobota

21. 8. 2021

Sv. Pia X., pápeža

8:00

+ rod. Halčínoví, brat a švagor

21. nedeľa v cezročnom období

15. 8. 2021

8:00

+ rod. Júlia a Štefan Čerňanskí

10:30

Za farníkov

       

Návšteva pápeža Františka na Slovensku

V piatok, 13. 8. 2021, na Slovensku začala registrácia účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka.

Prosím vás, ktorí by ste chceli cestovať 15. 9. 2021 do Šaštína spoločne autobusom z našej farnosti, aby ste sa predbežne zapísali v sakristii najneskôr do budúcej nedele, 22. 8. 2021. Následne, ak bude dostatočný záujem, objednáme autobus.

Podmienkou účasti je plná zaočkovanosť.

Registrovať sa musí každý individuálne na adrese: www.navstevapapeza.sk /v časti Registrácia/.

Ak by ste mali niekto problém s registráciou, alebo potrebovali vytlačiť lístok, veľmi rád vám s tým pomôžem na fare.

Vítame pápeža Františka s ružencom

V rámci duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka na Slovensku sa zapojíme do 40 – dňovej modlitby ruženca. 7. 8. – 15. 9. 2021. Pondelok – piatok o 17,30 /aj keď nie je sv. omša/, v sobotu 7,30 a v nedeľu 10,00h. Modlitbu ruženca budú viesť birmovanci spolu s animátorkami. Všetkých vás pozývame.

Pozvanie stať sa dobrovoľníkom pri septembrovej návšteve Svätého Otca

Príďte sa stretnúť so svätým otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete na webovej adrese https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik  alebo na plagátoch na výveske. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : rodina Vrbovská.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité

na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.