headerimg2018

od 9. 8. 2021 do 15. 8. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

9. 8. 2021

Sv. Terézie Benedikty od Kríža

   

Utorok

10. 8. 2021

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

   

Streda

11. 8. 2021

Sv. Kláry, panny

18:00

+ st. rod. Alojz a Veronika Mátheoví a celý rod

Štvrtok

12. 8. 2021

18:00

+ rod. Vojtech a Anna Čaploví a súrodenci Milan, Vojtech, Margita, Ľudovít a Ladislav

Piatok

13. 8. 2021

18:00

Za rodinu Podolskú zo Senca

Sobota

14. 8. 2021

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho

8:00

+ rod. Jozef a Helena Farkašoví

Nanebovzatie preblahoslave-nej Panny Márie

15. 8. 2021

8:00

+ Mária, Tomáš Špak

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Zuzana Grellová a Mirka Koišová.

Sobáš

Vo štvrtok 12. 8. 2021 o 14,00h. uzavrú manželstvo snúbenci Michal Jahelka a Adriana Švendová.

Vítame pápeža Františka s ružencom

V rámci duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka na Slovensku sa zapojíme do 40 – dňovej modlitby ruženca. 7. 8. – 15. 9. 2021. Pondelok – piatok o 17,30 /aj keď nie je sv. omša/, v sobotu 7,30 a v nedeľu 10,00h. Modlitbu ruženca budú viesť birmovanci spolu s animátorkami. Všetkých vás pozývame.

Pozvanie stať sa dobrovoľníkom pri septembrovej návšteve Svätého Otca

Príďte sa stretnúť so svätým otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete na webovej adrese https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik  alebo na plagátoch na výveske. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.