headerimg2018

od 23. 8. 2021 do 29. 8. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

23. 8. 2021

   

Utorok

24. 8. 2021

Sv. Bartolomeja, apoštola

   

Streda

25. 8. 2021

18:00

+ rod. Anna a Ján Šuplatoví

Štvrtok

26. 8. 2021

18:00

+ manžel Jozef Bobrík

Piatok

27. 8. 2021

Sv. Moniky

18:00

+ Ján Voreš

Sobota

28. 8. 2021

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

8:00

+ rod. Jablonkoví a celá rodina

22. nedeľa v cezročnom období

29. 8. 2021

8:00

+ rod. Ján a Margita Slávikoví

10:30

Za farníkov

       

 

Návšteva pápeža Františka na Slovensku

V piatok, 13. 8. 2021, na Slovensku začala registrácia účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka.

Prosím vás, ktorí by ste chceli cestovať 15. 9. 2021 do Šaštína spoločne autobusom z našej farnosti, aby ste sa predbežne zapísali v sakristii najneskôr do budúcej nedele, 29. 8. 2021. Následne, ak bude dostatočný záujem, objednáme autobus.

Podmienkou účasti je plná zaočkovanosť.

Registrovať sa musí každý individuálne na adrese: www.navstevapapeza.sk /v časti Registrácia/.

Ak by ste mali niekto problém s registráciou, alebo potrebovali vytlačiť lístok, veľmi rád vám s tým pomôžem na fare.

 

Vítame pápeža Františka s ružencom

V rámci duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka na Slovensku sa zapojíme do 40 – dňovej modlitby ruženca. 7. 8. – 15. 9. 2021. Pondelok – piatok o 17,30 /aj keď nie je sv. omša/, v sobotu 7,30 a v nedeľu 10,00h. Modlitbu ruženca budú viesť birmovanci spolu s animátorkami. Všetkých vás pozývame.

 

Pozvanie stať sa dobrovoľníkom pri septembrovej návšteve Svätého Otca

Príďte sa stretnúť so svätým otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete na webovej adrese https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik  alebo na plagátoch na výveske. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

 

Upratovanie kostola

Upratovanie kostola v sobotu : Darina Deáková a Lenka Deáková.

 

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 1204,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.