headerimg2018

AKTUALIZÁCIA 23. OKTÓBRA 2020

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

O tomto informovala Konferencia biskupov Slovenska.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup zároveň vydal nasledujúce vyhlásenie k celoplošnému testovaniu:

"Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.
Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam.
V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko.
Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali."

 

 

od 19. 10. 2020 do 25. 10. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

19. 10. 2020

   

Utorok

20. 10. 2020

18:00

+ Ján Voroš

Streda

21. 10. 2020

18:00

+ Ján a Mária Valjentoví, dcéra Janka a celý rod.

Štvrtok

22. 10. 2020

18:00

+ manžel Michal Štiglic /č. 114/

Piatok

23. 10. 2020

18:00

+ rod. Ľudovít a Klára Štefanovskí, sestra Ľudmila a st. otec Michal

Sobota

24. 10. 2020

18:00

s nedeľnou platnosťou

+ Pavol Rusnák, rodičia a súrodenci

30. nedeľa v cezročnom období

25. 10. 2020

10:00

+ Jozef Múčka a rodičia

 

 

       

 

Upratovanie kostola

Mária Slováková a Renáta Molnárová.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Výnos zbierky na opravu fary bol 913,- EUR. Veľmi pekne ďakujem za každý dar na tento účel. Individuálne milodary 500,- EUR.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.

 

Misijná nedeľa

Celá cirkev slávi 18.10.2020 Misijnú nedeľu.

Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.

Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk.

Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

 

Stretnutie birmovancov

Stretnutia birmovancov sa odkladajú zatiaľ na neurčito.

 

Stretnutie birmovancov

Aktuálne epidemické opatrenia umožňujú slávenie svätej omše v kostole za účasti šiestich osôb. Pri vstupe je uprednostnená rodina, na ktorej úmysel je slávená sv. omša.

Spovedám pred sv. omšami v kostole.

Po skončení každej sv. omše je možné individuálne prijať Eucharistiu.