headerimg2018

od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

26. 10. 2020

neverejná

+ brat Kamil

Utorok

27. 10. 2020

neverejná

Za farníkov

Streda

28. 10. 2020

neverejná

+ Ondrej Šimonek a rodičia

Štvrtok

29. 10. 2020

neverejná

Za chorého vnuka Maťka

Piatok

30. 10. 2020

neverejná

Za šťastný pôrod

Sobota

31. 10. 2020

neverejná

Za Božiu pomoc pri hľadaní zamestnania

Nedeľa -  Všetkých svätých

1. 11. 2020

neverejná

+ rodičia Ladislav a Amália Čechovičoví a celá rod.2 a Berta Kovalčíková

 

 

       

Dušičkové odpustky

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov vzhľadom na okolnosti pandémie napísal list hlavnému penitenciárovi, kardinálovi Maurovi Piacenzovi s prosbou o zváženie úpravy podmienok získania odpustkov v čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky všetkých verných zosnulých.  Apoštolská penitenciária zverejnila dekrét, platný pre celú Cirkev, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti slovenských biskupov. Viac na stránke TK KBS.

 

Duchovná služba aktuálne

V tomto období /zatiaľ do 1. 11. 2020/, nakoľko nie je možné sláviť verejné bohoslužby, slúžim denne sv. omše bez účasti veriacich na úmysly, ktoré ste mali nahlásené.

V prípade potreby duchovnej služby / sv. spoveď, rozhovor, .../ ma kontaktujte telefonicky 0907 787 221. Som vám k dispozícii.

Prípadné milodary môžete poslať na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Veľká vďaka za každú pomoc. Naša farnosť nemá v súčasnosti / v čase obmedzení a nekonania verejných bohoslužieb/ žiadny príjem.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.

Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.