headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

30. 9.2019

-

-

Utorok

1. 10. 2019

18.00

+ babka a mama Jolana a jej rodičia

Streda

2. 10. 2019

18.00

+ syn Marek a st. rod. 2

Štvrtok

3. 10. 2019

18.00

+ manžel a otec Michal Štiglic

Piatok

4. 10. 2019

18.00

+ bratia František, Ján a švagriná Dagmar

Sobota

5. 10. 2019

08.00

+ rod. a st. rod. Florián a Marta Šnábloví

Nedeľa

6. 10. 2019

08.00

+ rodičia Štefan a Rozália Máteoví

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Vrbovská.

Dnes o 15,00 h. sa ukončí modlitbové trojdnie modlitieb matiek v našej farnosti. Pozývame všetkých farníkov.

V mesiaci október sa každú nedeľu o 9,45 h. budú modliť posvätný ruženec deti a rodičia.

Pozývame vás na festival duchovnej hudby v kostole sv. Mikuláša v Senci 12. 10. o 19,30h. a 13. 10. o 17,00h.