headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

 

Pondelok

7. 10.2019

-

-

Utorok

8. 10. 2019

18.00

+ manžel Ladislav Sedlárik /ročná/

Streda

9. 10. 2019

18.00

+ manžel František Koiš, rodičia a súrodenci

Štvrtok

10. 10. 2019

18.00

+ Vojtech a Alžbeta Krekáľoví a syn Zoltán

Piatok

11. 10. 2019

18.00

+ František a Božena Koišoví

Sobota

12. 10. 2019

08.00

+ rodina Križankovičová a Kadlečíková

Nedeľa

13. 10. 2019

08.00

+ manžel Jozef Voško a syn Juraj

10.30

Za farníkov

       

 

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje Mirka Hincová a Beáta Baďuríková.

Dnes o 14,00 h. bude v kostole eucharistická adorácia spojená s modlitbou posvätného ruženca.

V mesiaci október sa každú nedeľu o 9,45 h. budú modliť posvätný ruženec deti a rodičia.

Vo štvrtok bude detská sv. omša.

 

 

FARSKÉ OZNAMY

27. nedeľa v cezročnom období

 od 7. 10. 2019 do 13. 10. 2019 

 

 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

 

Pondelok

7. 10.2019

 

 

Utorok

8. 10. 2019

18.00

+ manžel Ladislav Sedlárik /ročná/

Streda

9. 10. 2019

18.00

+ manžel František Koiš, rodičia a súrodenci

Štvrtok

10. 10. 2019

18.00

+ Vojtech a Alžbeta Krekáľoví a syn Zoltán

Piatok

11. 10. 2019

18.00

+ František a Božena Koišoví

Sobota

12. 10. 2019

08.00

+ rodina Križankovičová a Kadlečíková

Nedeľa

13. 10. 2019

08.00

+ manžel Jozef Voško a syn Juraj

10.30

Za farníkov

       

 

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje Mirka Hincová a Beáta Baďuríková.

Dnes o 14,00 h. bude v kostole eucharistická adorácia spojená s modlitbou posvätného ruženca.

V mesiaci október sa každú nedeľu o 9,45 h. budú modliť posvätný ruženec deti a rodičia.

Vo štvrtok bude detská sv. omša.