headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

14.00

+ Ladislav Neštiak

Utorok

18.00

+ Štefan Nipča

Streda

18.00

+ Štefan Turček

Štvrtok

18.00

+ Imrich Polák

Piatok

18.00

+ Ľudmila Pospíchalová a dcéra Eva Bobríková

Sobota

8.00

+ Emil Scheimer

Nedeľa

8.00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Mozolovú a matku Helenu

10.30

   Za celé farské spoločenstvo

LITURGICKÝ KALENDÁR

ŠTVRTOK : Sv. Antona, opáta, spomienka

Dnešnou slávnosťou Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie. Od zajtra začína liturgické obdobie „cez rok“, ktoré potrvá do popolcovej stredy 6.marca.

Prestanú sa spievať vianočné piesne. Vianočná výzdoba môže zostať do 2. februára - do sviatku obetovania Pána.

V pondelok bude sv. omša pohrebná o 14.00. Večer sv. omša nebude.

Upratovanie kostola v tomto týždni zabezpečuje rodina Vozárová.