headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18.00

Za Božiu pomoc pre dcéru Andrejku v ťažkej chorobe

   Utorok

18.00

+ Ján Rehák

   Streda

18.00

   Na úmysel

   Štvrtok  

18.00

Za Božie požehnanie pre mladé rodiny

   Piatok

8.00

+ Karol Chvála a rodičia

Sobota

8.00

Za Božiu pomoc pre chorých našej farnosti

Nedeľa

8.00

10.30

+ Ján Čížik

Za celé farské spoločenstvo

     
         

LITURGICKÝ KALENDÁR :

PONDELOK   : Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľubovoľná spomienka

UTOROK         : Bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Dnes je prvá nedeľa mesiaca január. Popoludní o 14.30 bude vo farskom kostole pobožnosť ukončená požehnaním.

Ďakujem členom bratstva sv. ruženca od pani Heleny Šuplatovej za milodar 300,- €. Pán Boh Vám odmeň.

Vo štvrtok večer o 18.00 bude sv. omša slávená za účasti detí. ( detská sv. omša ). O 17.30 bude nácvik spevu.

V piatok bude sv. omša ráno o 8.00.

V susednej farnosti Kostolná pri Dunaji v piatok 11. 1. o 17.00 bude sláviť sv. omšu vdp. Marián Kuffa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje Mária Šimoničová a Ľubica Blahová.