headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

15.00

Za všetkých dobrodincov

   Utorok

8.00

10.30

Za celé farské spoločenstvo

Za Božie požehnanie a Božiu pomoc pre spevokol a miništrantov

   Streda

14.00

+ Terézia Horváthová

   Štvrtok

18.00

+ Eva Adamíková a rodičia

   Piatok

14.00

18.00

+ Imrich Heriban

+ Ján Štefanička a rodičia

Sobota

8.00

Za živých i zomrelých členov bratstva sv. ruženca

Nedeľa

8.00

10.30

+ matka Anna Šuplatová

Za celé farské spoločenstvo

     
         

LITURGICKÝ KALENDÁR :

UTOROK   : SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

STREDA          : Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

ŠTVRTOK        : Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka

1. január, utorok, je slávnosť Bohorodičky Panny Márie,   prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu : 8.00 a 10.30. Pri svätých omšiach budeme prosiť o posilu Ducha svätého do nastávajúceho roka. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní Príď duchu Svätý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V stredu bude pohrebná sv. omša o 14.00. Večer sv. omša nebude.

V piatok bude pohrebná sv. omša o 14.00.

V tomto týždni je aj prvý piatok mesiaca január. Príležitosť k sv. zmierenia bude vo štvrtok piatok od 17.00. V piatok o 17.00 bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená požehnaním pred sv. omšou o 18.00.

V sobotu po skončení sv. omše bude pobožnosť Fatimskej soboty. ( modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním )

V nedeľu 6. januára, na slávnosť Zjavenia Pána, na záver druhej sv. omše miništranti predstavia pásmo pastierska koleda.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje Terézia Režuchová a Miloslava Dubská.