headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

8.00

+ vdp. Svetloslav Ferdinand Veigl, OFM

Utorok

24.00

8.00

10.30

Na úmysel

Za Božie požehnanie pre rodinu

Za celé farské spoločenstvo

Streda

   8.00

10.30

+ rodičia Štefan a Júlia Šeboví a súrodenci

+ rodičia Šuplatoví a brat Ján

     Štvrtok

18.00

+ Kvetoslava Farkašová

     Piatok

18.00

+ rodičia Ján a Margita Slávikoví

Sobota

   8.00

+ Štefan Šatura

Nedeľa

8.00

+ starí rodičia Marek a Helena Mečároví

10.30

Za celé farské spoločenstvo

V pondelok je štedrý deň. Sv. omša bude ráno o 8.00. Tradícia zachovávať pôst v tento deň nie je záväzná.

O 17.00 nás zvony pozvú k štedrovečernému stolu.

Polnočnou svätou omšou začneme sláviť Narodenie Pána Ježiša Krista - po Veľkej noci druhý najväčší sviatok cirkevného roka.

Sv. omše budú takto :

24.00 – polnočná, pastierska o  8.00 a farská o 10.30 hod. V tento deň bude aj vianočná ofera. Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh odmeň.

Na štedrý deň po skončení raňajšej sv. omše bude možnosť odpáliť si sviecu od betlehemského svetla a priniesť si ho domov. Betlehemské svetlo bude pripravené pri vstupe do kostola. Táto možnosť potrvá do 17.00.

V stredu, 26. decembra, na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka sv. omše budú ako v nedeľu : 8.00 a 10.30.

V nedeľu 30. decembra, na slávnosť Svätej rodiny, na záver druhej sv. omše deti predstavia pásmo pastierska koleda.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa včera zúčastnili na upratovaní a výzdobe kostola pred vianočnými sviatkami. Vďaka patrí aj darcom stromčekov z našej farnosti.

Ďakujem členom bratstva sv. ruženca od pani Rókovej za milodar 350,- €. Pán Boh Vám odmeň.

Upratovanie kostola v sobotu budú mať Edita Konečná a Iveta Ježovičová.