headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

1. 5. 2023

 

 

Sv. omša nie je

Utorok

2. 5. 2023

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

 

Sv. omša nie je

Streda

3. 5. 2023

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 

 

Sv. omša nie je

Štvrtok

4. 5. 2023

 

 

Sv. omša nie je

Piatok

5. 5. 2023

18:00

Za členov ružencového spoločenstva

Sobota

6. 5. 2023

8:00

+ st. rod. Slížoví

5. veľkonočná nedeľa

7. 5. 2023

8:00

Za farníkov

10:30

Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pri príležitosti 25. výročia sobáša

Upratovanie kostola

Rodina Pikáliová.

Prvé sväté prijímanie - príprava

Dnes a aj na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Zbierka na seminár

Dnes po sv. omšiach je zbierka na kňazský seminár.