headerimg2018

25. 7. 2022 - 31. 7. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

25. 7. 2022

Sv. Jakuba, apoštola

   

Utorok

26. 7. 2022

Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie

   

Streda

27. 7. 2022

Sv. Gorazda a spoločníkov

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

+ otec Štefan Galovič

Štvrtok

28. 7. 2022

18:00

Poďakovanie Anny pri životnom jubileu

Piatok

29. 7. 2022

Sv. Marty, Márie a Lazára

18:00

+ Bohumír Konečný

Sobota

30. 7. 2022

8:00

+ Priska Heribanová a st. rod. 2

18. nedeľa v cezročnom období

31. 7. 2022

8:00

Za farníkov

10:30

Poďakovanie za dar života

       

Upratovanie kostola

Zuzana Grellová a Mirka Koišová.