headerimg2018

18. 7. 2022 - 24. 7. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18. 7. 2022

   

Utorok

19. 7. 2022

18:00

+ Jozef Horáček /ročná/

Streda

20. 7. 2022

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

+ rodičia, st. rod. 2 a brat Jozef

Štvrtok

21. 7. 2022

18:00

+ Erika Révayová

Piatok

22. 7. 2022

Sv. Márie Magdalény

18:00

+ Magdaléna Švendová, jej sestra Hana a brat Laco

Sobota

23. 7. 2022

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

8:00

+ rodičia Ľudovít a Alžbeta

17. nedeľa v cezročnom období

24. 7. 2022

8:00

+ Karol a Mária Tuchscheroví

10:30

Za farníkov

       

Sv. omše v kaplnke

Počas letných prázdnin bude jeden deň v týždni sv. omša v kaplnke Božského Srdca v Krmeši. Budúci týždeň to bude v stredu o 18,00 h.

Upratovanie kostola

Rodina Vozárová.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 812,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva splatiť ešte 62 000,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.