headerimg2018

od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

8. 6. 2020

   

Utorok

9. 6. 2020

18:00

+ Jaroslava Kmecová

Streda

10. 6. 2020

18:00

+ rodičia Štefan a Júlia Šeboví a súrodenci

Štvrtok

11. 6. 2020

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

18:00

Za farníkov

Piatok

12. 6. 2020

18:00

+ Ľudmila Magyarová

Sobota

13. 6. 2020

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

+ kňaz Ján Hlinka

11. nedeľa v cezročnom období

14. 6. 2020

8:00

pre seniorov

+ st. rod. Anna a František Gašparoví

10:30

 

Za farníkov

       

 

Farská poklona

Na budúcu nedeľu bude v našom kostole farská adorácia. Sviatosť oltárna bude vyložená k poklone po druhej sv. omši. O 18,00h. bude záverečná pobožnosť s požehnaním.

 

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí

na krátke stretnutie, aby sme si dohodli nový termín prvého sv. prijímania. Stretneme sa pred kostolom.

Upratovanie kostola

 

Rodina Belovičová.

 

Farská ekonomická rada

V stredu 27. 5. 2020 sa na farskom úrade konalo ustanovujúce zasadnutie farskej ekonomickej rady /FER/. Na stretnutí boli novovymenovaní členovia oboznámení so štatútom FER a zložili sľub člena FER.

FER je poradným orgánom farára. Jej úlohou je pomáhať farárovi v hospodárskej správe farnosti a to najmä radou.

Zloženie FER:

Predseda:

Miroslav Michalka, farár

Členovia:

Lucia Nešťáková

Marek Róka

Martina Stanislavová

Ľubomír Tuchscher

Juraj Vozár