headerimg2018

od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18. 5. 2020

   

Utorok

19. 5. 2020

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Streda

20. 5. 2020

18:00

+ rodičia Toššoví a syn Viliam

Štvrtok

21. 5. 2020

Nanebovstúpenie Pána

18:00

Za farníkov

Piatok

22. 5. 2020

18:00

+ rod. Ľudovít a Klára Štefanovskí, sestra Ľudmila a celá rodina

Sobota

23. 5. 2020

18:00

+ st. rod. Ján a Jozefa Blunároví

7. veľkonočná nedeľa

24. 5. 2020

8:00

pre seniorov

+ Emília a Július Kunoví, zať Pavol a rodičia

10:30

 

Za farníkov

       

Prikázaný sviatok

Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.

 

 

Nedeľná svätá omša

 

V prípade dobrého počasia bude nedeľná svätá omša o 10:30 v parku pri kostole.

 

 

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Milodary

Veľmi pekne ďakujem za milodary, ktoré ste aj minulý týždeň poslali na účet farnosti.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vďaka.

 

Úmysly sv. omší

Úmysly na sv. omše si môžete zapísať v sakristii.

 

Upratovanie kostola

Mirka Hincová a Beáta Baďuríková.