headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

21. 10.2019

-

-

Utorok

22. 10. 2019

18.00

+ rod. Halčinoví, brat a švagor

Streda

23. 10. 2019

18.00

+ rodina Durajová a Gajerová

Štvrtok

24. 10. 2019

18.00

+ rod. Marta a Ľudovít Durajoví, st. rod. a celý rod

Piatok

25. 10. 2019

18.00

+ Pavol Rusnák, rod. a súrodenci

Sobota

26. 10. 2019

08.00

+ manžel Ondrej Šimonek a rod. Margita a Ondrej

Nedeľa

27. 10. 2019

08.00

+ Jozef Mučka a rod.

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečuje rodina Vyletelová.

V mesiaci október sa každú nedeľu o 9,45 h. budú modliť posvätný ruženec deti a rodičia.

Dnes po sv. omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.