headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

8. 5. 2023

   

Utorok

9. 5. 2023

18:00

+ Richard Guldan

Streda

10. 5. 2023

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Alenku Koišovú s rodinou

Štvrtok

11. 5. 2023

18:00

+ Jozef a Julianna Hincoví

Piatok

12. 5. 2023

18:00

+ Žigmund a Alžbeta Blahoví

Sobota

13. 5. 2023

8:00

+Jozef a Jolana Bobríkoví, synovia a nevesty

6. veľkonočná nedeľa

14. 5. 2023

8:00

Za farníkov

10:30

+ Ľudovít a Klára Štefanovskí a celá rodina

       

Zbierka na seminár

Výnos zbierky na kňazský seminár bol 295,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola

Mária Slováková a Renáta Molnárová.

Prvé sväté prijímanie - príprava

Dnes a aj na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.