headerimg2018

Milí farníci, radi by sme sa s Vami podelili o aktuálne informácie o : 

Reštaurovaní barokových dverí nášho Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa. 

Dňa 17.8. sme z dielne Akad. soch. Stanislav Koželu dostali aktuálnu správu o priebehu prác.

 

Doposiaľ boli vykonané tieto práce na reštaurovaní oboch krídieľ dverí :

          -  Demontáž a prevoz dverí do reštaurátorského atelieru.

-  Demontáž jednotlivých kovových prvkov a nevhodných sekundárnych prvkov dverí

-  Mechanické očistenie kovových prvkov od sekundárných náterových vrstiev a  korózie

Pasivácia očistených kovových povrchov

Odstránenie sekundáneho náteru na drevených prvkoch dverových krídieľ penetrácia napadnutých častí

  drevokazným hmyzom prípravkom „solarkyl“

Rekonštrukcia a doplnenie poškodených zámkov do ich plnej funkčnosti

 

Máme radosť ako to pekne napreduje a čoskoro si hádam nimi otvoríme aj svoju cestu do chrámu. 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sa dialo a bolo potrebné počas príprav ? 

Realizácii predchádzal komplexný reštaurátorský výskum, ktorý následne musel byť schválený aj pamiatkovým úradom v Bratislave.
Obnovu dverí sme mohli zveriť len do rúk autorizovaného reštaurátora. Po dlhom hľadaní a čakaní na miesto v nabitom programe sa nám podarilo dohodnúť sa s 
Akad. soch. Stanislavom Koželom zo Stupavy.  

Jeho projekt a reštaurátorský výskum si môžete pozrieť a prečítať tu: Link na posudok

 

Ruka v ruke s realizáciou reštaurovania hľadáme aj realizátora na výmenu druhých dverí do nášho chrámu. Tie síce nie sú pamiatkovo chránené, ale sú vystavené naplno poveternostným podmienkam (slnko, dážď, sneh) a tak ich konštrukcia musí byť robustnejšia a odolnejšia.

Viac si môžete pozrieť v prvom návrhu, ako by ich replika mohla vyzerať tu: Link na návrh