headerimg2018

Milí farníci, radi by sme sa s Vami podelili o aktuálne informácie o : 

Reštaurovaní barokových dverí nášho Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa. 

Dňa 17.8. sme z dielne Akad. soch. Stanislav Koželu dostali aktuálnu správu o priebehu prác.

 

Doposiaľ boli vykonané tieto práce na reštaurovaní oboch krídieľ dverí :

          -  Demontáž a prevoz dverí do reštaurátorského atelieru.

-  Demontáž jednotlivých kovových prvkov a nevhodných sekundárnych prvkov dverí

-  Mechanické očistenie kovových prvkov od sekundárných náterových vrstiev a  korózie

Pasivácia očistených kovových povrchov

Odstránenie sekundáneho náteru na drevených prvkoch dverových krídieľ penetrácia napadnutých častí

  drevokazným hmyzom prípravkom „solarkyl“

Rekonštrukcia a doplnenie poškodených zámkov do ich plnej funkčnosti

 

Máme radosť ako to pekne napreduje a čoskoro si hádam nimi otvoríme aj svoju cestu do chrámu. 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sa dialo a bolo potrebné počas príprav ? 

Realizácii predchádzal komplexný reštaurátorský výskum, ktorý následne musel byť schválený aj pamiatkovým úradom v Bratislave.
Obnovu dverí sme mohli zveriť len do rúk autorizovaného reštaurátora. Po dlhom hľadaní a čakaní na miesto v nabitom programe sa nám podarilo dohodnúť sa s 
Akad. soch. Stanislavom Koželom zo Stupavy.  

Jeho projekt a reštaurátorský výskum si môžete pozrieť a prečítať tu: Link na posudok

 

Ruka v ruke s realizáciou reštaurovania hľadáme aj realizátora na výmenu druhých dverí do nášho chrámu. Tie síce nie sú pamiatkovo chránené, ale sú vystavené naplno poveternostným podmienkam (slnko, dážď, sneh) a tak ich konštrukcia musí byť robustnejšia a odolnejšia.

Viac si môžete pozrieť v prvom návrhu, ako by ich replika mohla vyzerať tu: Link na návrh

 

 

Reštaurovanie hlavných dverí nášho kostola bolo ukončené v novembri 2023.

Ponúkame vám základné informácie o priebehu reštaurovania.

 

Dvere sú datované z obdobia okolo rokov: 1702 - 1738 a ich obnovy sa ujal na základe scvhválenia pamiatkového úradu Akad. soch. Stanislav Kožela.

 

Reštaurovanie bolo vykonané v zmysle zadania správcu pamiatky so zapracovaním poznatkov zistených reštaurátorským výskumom predmetného diela a v intenciách odsúhlaseného návrhu na reštaurovanie.

Ideovým zámerom reštaurovania bolo v zmysle stanovenej metodiky predovšetkým obnova a reštaurovanie umelecko-historickej a výtvarnej pamiatky, sanovanie jej fyzickej existencie a rehabilitácia jej pôvodných dochovaných výrazových kvalít pri plnom zachovaní funkčnosti dverí v bočnom vstupe do kostola.

Priebeh reštaurovania: 

• Reštaurovanie bolo zahájené šetrnou demontážou a transportom zabezpečeným pred poškodením pri samotnom presune pod vedením reštaurátora do vopred určených priestorov na reštaurovanie
• Následne bola vykonaná čiastočná demontáž jednotlivých kovových prvkov s dôkladným záznamom ich pôvodných pozícií
• Demontáž sekundárnych prvkov dverí – drevenej informačnej skrinky a vonkajších petlíc na visacie zámky
• Odstránenie sekundárneho náteru na drevených povrchoch dverí mechanickým spôsobom, po nabobtnaní organickými uhlovodíkmi.
• Na impregnáciu hmoty dreva bol použitý prípravok – Solakryl. Nová povrchová úprava na očistených a doplnených drevených povrchoch dverí bola aplikovaná v pôvodnom výraze transparentného laku na olejovo-voskovej báze so zamatovým povrchom.
• Očistenie kovových prvkov dverí od deštruovaných vrstiev náterov a korózie bolo vykonané mechanickým spôsobom – šetrným opieskovaním.
• Pasivácia očistených kovových povrchov prípravkom na báze H3PO4
• Rekonštrukcia chýbajúcich a koróziou deštruovaných kovových prvkov dverí (poškodené rozetky na zavetrávacej lište, chýbajúci akant na vonkajšej kľučke, spodná poisťovacia zástrčka) bola realizovaná v kovanom a tepanom železe tradičnými technikami.
• Po celkovom očistení zvyškov tepaných dekoratívnych roziet a hríbikovitých madieľ boly na povrchu nájdené zvyšky pôvodného cínovania. Preto boly tieto dekoratívne prvky nanovo žiarovo pocínované.
• Následne bola vykonaná rekonštrukcia a doplnenie poškodenej sekundárnej zámky do plnej funknosti ako aj revízia zámkov poistných zástrčiek pre vnútorné uzavretie dverí.
• Na prednej – plechmi okovanej strane oboch krídieľ dverí bol aplikovaný náter základnej (na živicovej báze) a vrchnej (na báze polyuretanu) náterovej vrstvy v odtieni výskumom zistenej pôvodnej povrchovej úpravy (RAL-6005).
• Spätná montáž ošetrených pôvodných, ako aj doplnených kovových prvkov na pôvodné miesta oboch krídieľ dverí
• Prevoz na pôvodné miesto osadenia v kamennom portále na bočnej strane kostola sv. Jána Krstiteľa.
• Osadenie a zaistenie plnej funkcie vstupných dverí – doplnenie špár medzi dverami a kamenným ostením – s použitím originálnych mäkkých tesniacich pásov nalepením na prečistený povrch vnútornej strany kamenného portálu.

 

 Ďakujeme každému kto pridal ruku k dielu a pokračujeme ďalej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

8. 5. 2023

   

Utorok

9. 5. 2023

18:00

+ Richard Guldan

Streda

10. 5. 2023

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Alenku Koišovú s rodinou

Štvrtok

11. 5. 2023

18:00

+ Jozef a Julianna Hincoví

Piatok

12. 5. 2023

18:00

+ Žigmund a Alžbeta Blahoví

Sobota

13. 5. 2023

8:00

+Jozef a Jolana Bobríkoví, synovia a nevesty

6. veľkonočná nedeľa

14. 5. 2023

8:00

Za farníkov

10:30

+ Ľudovít a Klára Štefanovskí a celá rodina

       

Zbierka na seminár

Výnos zbierky na kňazský seminár bol 295,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola

Mária Slováková a Renáta Molnárová.

Prvé sväté prijímanie - príprava

Dnes a aj na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Kráľová pri Senci
Hlavná 184
900 50 Kráľová pri Senci

IČO: 34015787
DIČ: 2020709196

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653

WEB: http://www.farnostkralova.sk
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón : +421 2 4590 1230

Farár: Mgr. Miroslav Michalka
Telefón: +421 907 787 221

 

 

 Základná informácia

Farská budova pochádza z roku 1948, kedy ju ako svojpomocný projekt postavili samotní občania - farníci z Kráľovej pri Senci. Za obdobie viac ako 70 rokov neprešla s výnimkou okien zásadnejšou rekonštrukciou. Tomu zodpovedá aj jej kritický stav, výsledkom ktorého je nevyhovujúci hygienický stav ako aj nadmerná spotreba energií. 

V roku 2019 vďaka bohuznámim darcom bola vymenená strecha budovy a začali práce s obnovou farského dvora. 

V nadväznosti na výmenu strechy sa v roku 2020 začalo s kompletnou obnovou trativodov. 

Kľúčovým projektom obnovy farskej budovy bude kompletná výmena podláh, rozvodov, kúrenia a následného zateplania. Vzhľadom na rozsah sa nezaobíde bez osobnej angažovanosti všetkých farníkov a priateľov Kráľovej pri Senci, ktorí ju okrem iného navštevujú kvôli pamiatke bývalého kráľovského farára, otca Svetloslava Veigla. Práve jemu je venovaný pamätný reliéf na budove fary.  

Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie tak o postupe rekonštrukcie, ako aj postupe získavania prostriedkov na tento projekt. Každý darca má právo, ak sa ho nevzdá, mať zverejnenú informáciu o svojom príspevku. 

Každému doterajšiemu darcovi vyjadrujeme Pán Boh odmeň.

 

Aktualizácia 16. októbra 2022

Výnos z pravidelnej, októbrovej zbierky bol 925,- EUR. Farnosť dostala individuálny dar na tento účel 1.000,- EUR. Aktuálne zostáva splatiť z úveru 58.500,- EUR.

 

Aktualizácia 9. mája 2021

Celková suma pôžičky na rekonštrukciu farskej budovy bola 92.793,60 EUR. Doteraz sme splatili 4.793,60 EUR. Zostáva nám splatiť 88.000,- EUR. Z uvedeného dôvodu najbližšiu sobotu 15.5. a nedeľu 16.5. sa uskutoční zbierka výhradne na splatenie pôžičky.

 

Aktualizácia 20. septembra 2020

Výnos minulotýždňovej zbierky bol 1.224,- EUR. 

 

Aktualizácia 16. augusta 2020

V rámci rekonštrukcie boli uzavreté práce na podlahách a priečkach. Ďalšou fázou bude elektroinštalácia.

Výnos minulotýždňovej zbierky bol 1.371,- EUR.

Individuálne príspevky darcov: 300,-, 100,- a 50,- EUR.

 

Aktualizácia 9. augusta 2020

Na opravu fary tento týždeň prispeli dvaja darcovia: 100,- a 100,- EUR. 

 

Aktualizácia 26. júla 2020

Na opravu fary tento týždeň prispeli dvaja darcovia: 30,- a 30,- EUR.

 

Aktualizácia 19. júla 2020

Výnos minulotýždňovej zbierky bol 1212,- EUR. 

Na opravu fary tento týždeň prispeli dvaja darcovia: 100,- a 30,- EUR.

 

Aktualizácia 12. júla 2020

Tento týždeň sme začali so sťahovaním a v najbližších dňoch plánujeme zahájiť generálnu opravu a úpravu farskej budovy. Budova bola postavená v roku 1948 a jej súčasný technický a hygienický stav je veľmi zlý. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sme požiadali Bratislavskú arcidiecézu o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 100 000,- EUR. Celkové náklady na generálnu opravu a úpravu farskej budovy by podľa rozpočtu mali byť vo výške 110 892,84 EUR.

Bratislavská arcidiecéza schválila konanie zbierok a poskytnutie pôžičky. Pôžička v rozsahu v akom nebude postačovať výnos zbierok, nám bude vyplácaná po častiach tak, ako budú zrealizované jednotlivé fázy rekonštrukcie.

Prvá zbierka bola po sv. omšiach 12. júla 2020.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti vo VÚB: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.