headerimg2018

22.8.2022-28. 8.2022

 

   

Pondelok 

22. 8. 2022

   

Utorok 

23. 8. 2022

18:00

+ Terézia, Ivan a Ján Hvizdoví

Streda 

24. 8. 2022

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

+ rod. Štefan a Júlia Čerňanskí

Štvrtok 

25. 8. 2022

18:00

+ otec Ján Šuplata

Piatok

26. 8. 2022

   

Sobota 

27. 8. 2022

18:00

Na úmysel

22. nedeľa v cezročnom období

28. 8. 2022

   

10:30

Za farníkov

 

Sv. omše v kaplnke 

Počas letných prázdnin bude jeden deň v týždni sv. omša v kaplnke Božského Srdca v Krmeši. Budúci týždeň to bude v stredu o 18,00 h.

Púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov

Na sobotu 1. 10. 2022 plánujeme farskú púť na horu Butkov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 893,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva splatiť ešte 62 000,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Veľmi pekne ďakujem aj ružencovému spoločenstvu pani Rókovej za dar 400,- EUR na splátku pôžičky.