headerimg2018

8. 8. 2022 - 14. 8. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

8. 8. 2022

Sv. Dominika, kňaza

   

Utorok

9. 8. 2022

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Dančíkovú

Streda

10. 8. 2022

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

+ manžel František Slávik

Štvrtok

11. 8. 2022

Sv. Kláry, panny

18:00

Poďakovanie za 45 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc

Piatok

12. 8. 2022

18:00

+ matka Božena Blahová a brat Peter

Sobota

13. 8. 2022

8:00

+ rodina Vladimíra Ježoviča a Petra Ježoviča

20. nedeľa v cezročnom období

14. 8. 2022

8:00

+ Ján Minárik

10:30

Za farníkov

       

Sv. omše v kaplnke

Počas letných prázdnin bude jeden deň v týždni sv. omša v kaplnke Božského Srdca v Krmeši. Budúci týždeň to bude v stredu o 18,00 h.

Upratovanie kostola

Rodina Švendová.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.