headerimg2018

 

Ak venujete svoje 2% z daní OZ Dedovizeň, podporíte našu farnosť. 

 

Čo je OZ Dedovizeň:

 

„Základnými úlohami a činnosťami združenia sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí

 

OZ Dedovizeň opakovane finančne podporuje farnosť v Kráľovej, našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti pomáhajú splácanu pôžičky na tento účel, kde nám zostáva ešte splatiť 50 000,- EUR.

Zároveň plánujeme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

 

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, tak že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne všetky v celej výške venuje na podporu naich plánov a farnosti.

 

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti, darujte nám svoje 2% z daní.

 

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno (názov): Dedovizeň

 

Alebo:  STIAHNITE SI POTREBNÉ TLAČIVO:

- VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%