headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

25. 11. 2019

-

-

Utorok

26. 11. 2019

18.00

+ st. rod. Slávikoví, synovia a nevesty

Streda

27. 11. 2019

18.00

+ Alojz Granec

Štvrtok

28. 11. 2019

18.00

+ Mária Heribanová

Piatok

29. 11. 2019

18.00

+ Augustín a Rozália Ježovičoví, synovia a nevesta

Sobota

30. 11. 2019

08.00

+ manžel Pavol Vyletel a jeho rodičia

1. adventná nedeľa

1. 12. 2019

08.00

+ Ján Šebo a rodičia

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú p. Michaela Dobošová a p. Janette Prokešová.

V sobotu 30. 11. 2019 v čase 13,00 – 16,00 h. pozývame deti spolu s rodičmi do obecného klubu, kde budeme vyrábať adventné vence. Prineste si potrebný materiál. Vetvičky zabezpečíme. Na 1. adventnú nedeľu na sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov.

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na charitu.

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí včera pomáhali pri upratovaní fary a okolia kostola a fary.