headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

11. 11. 2019

-

-

Utorok

12. 11. 2019

18.00

+ Bohumír Konečný

Streda

13. 11. 2019

18.00

+ manžel Jozef Bobrík

Štvrtok

14. 11. 2019

18.00

+ Andrejka Makovská

Piatok

15. 11. 2019

18.00

+ rodičia Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

16. 11. 2019

08.00

+ rodičia Filip a Júlia

Nedeľa

17. 11. 2019

08.00

+ manžel Ján Hvizd a rod. 2

10.30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola tento týždeň zabezpečujú p. Martina Stanislavová a p. Peter Tomášek.

V tomto roku začneme v našej farnosti s prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Do prípravy sa môžu zapojiť žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ a stredoškoláci. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola a u pani katechétky na hodinách náboženstva v škole. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr do 15. 11. 2019 v sakristii kostola, na fare, alebo u pani katechétky.

Dnes po sv. omšiach sa koná Svätomartinská zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať.