Vytlačiť 

Každý večer namiesto svätej omše o 18:00 sa v kostole bude konať modlitba ruženca (pobožnosť krížovej cesty).