headerimg2018

Dňa 23.2.2020 spevácky zbor Nebeská Rosa po piaty krát zorganizoval festival slova a hudby venovaný dielu a odkazu kňaza, rehoľníka a básnika Svetloslava Veigla; tento mesiac sme si pripomenuli 10. výročie jeho úmrtia. Podujatie finančne podporil Obecný úrad Kráľová pri Senci.

Zvukový záznam z podujatia (.mp3)

Kvarteto: Malá nočná hudba

Nebeská Rosička: Si môj Pán

M. Čirka: Rondo

Kvarteto: Air

Nebeská Rosa: Otče náš

Nebeská Rosa: Rodina

Nebeská Rosa: Spievaj Pánovi

Kvarteto, Nebeská Rosa: Gloria

 

Fotogaléria: