headerimg2018

parte_-_vdp._Tomáš_Kuľka-page-001.jpg

Autobusy objednané našou farnosťou budú odchádzať v deň pohrebu o 8:30 od kostola. Zabezpečia komplet prepravu, t.j. z Kráľovej do Trnavy na svätú omšu, do Bieleho Kostola na pohreb a naspäť do Kráľovej.