headerimg2018

na 21. nedeľu v období cez rok

F od 26.08. 2013 do 01.09. 2013 E

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ starí rodičia Eduard a Agneša Kopeckí

Utorok

   18.00

+ Elena Švrčková

Streda

18.00

+ rodina Takáčová a Bačová

Štvrtok

8.00

+ rodičia Halčínoví, brat a švagor

Piatok

   18.00

+ rodičia Ľudovít a Klára Štefanovskí  

   a dcéra Ľudmila

Sobota

8.00

+ Vilma a Michal Bučekoví a rodičia

Nedeľa

8.00

Za ruženčiarov

10.30

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

     UTOROK      : Sv. Moniky, spomienka                      

     STREDA        : Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

     ŠTVRTOK    : Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

    

                                                                       

- Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je každý deň v týždni v pondelok až sobotu 30 min. pred sv. omšou

- Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme prosiť o dary Ducha svätého pre žiakov a študentov v nastávajúcom školskom roku.

- V sobotu 31.augusta o 15.30 uzavrú manželstvo Juraj Oboňa a Kristína Dubská.

- V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje Edita Konečná a Iveta Ježovičová.