headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Antónia Tomášková

Utorok

   18.00

+ manžel František Koiš

Streda

18.00

+ otec Peter Ježovič a starí rodičia

Vladimír a Mária Ježovičoví

     Štvrtok

 

   18.00

 

+ matka Klára Lengyelová a manžel Jozef

 

Piatok

18.00

+ Koloman Tóth a Jozef Janeček

Sobota

8.00

+ Mária Kardošová a Dana Bretschneiderová

Nedeľa

8.00

+ Ján a Anna Šuplatoví

10.30

Za celú farnosť

LITURGICKÝ KALENDÁR :

     PONDELOK  : Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

     UTOROK       : Sv. Pia X., pápeža, spomienka  

   STREDA         : Panny Márie Kráľovej, spomienka                              

     ŠTVRTOK     : Sv. Ruženy Limskej, panny, ľubovoľná spomienka

     PIATOK        : Sv. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, Sviatok

     SOBOTA         : Sv. Ľudovíta

                                  Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľubovoľná spomienka

                      

      

- V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečujú Vierka Petríková a Dominika Petríková.