Vytlačiť 

15. 8. 2022 - 21. 8. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

15. 8. 2022

Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie

18:00

Za farníkov

Utorok

16. 8. 2022

18:00

+ rod. Jozef a Helena Farkašoví

Streda

17. 8. 2022

18:00

Sv. omša v kaplnke Božského Srdca

+ Jozef a Helena Farkašoví

Štvrtok

18. 8. 2022

18:00

+ st. rod. Galovičoví a Jurkovičoví

Piatok

19. 8. 2022

18:00

+ otec Justín a brat Ján

Sobota

20. 8. 2022

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

8:00

+ Mária Žišková r. Baďuríková, syn a dcéry

21. nedeľa v cezročnom období

21. 8. 2022

8:00

Za rodičov Halčínových, brata a švagra

10:30

Za farníkov

       

Sv. omše v kaplnke

Počas letných prázdnin bude jeden deň v týždni sv. omša v kaplnke Božského Srdca v Krmeši. Budúci týždeň to bude v stredu o 18,00 h.

Upratovanie kostola

Mirka Hincová a Ľubica Blahová.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.