headerimg2018

 24. 1. 2022 - 30. 1. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

24. 1. 2022

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

   

Utorok

25. 1. 2022

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

18:00

OP

+ Filoména Konečná a celá rodina

Streda

26. 1. 2022

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

18:00

OP

+ rod. Jozef a Anna Minárikoví a brat Jozef Minárik

Štvrtok

27. 1. 2022

18:00

OP

+ dcéra Andrejka Makovská

Piatok

28. 1. 2022

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

OP

+ Vladimír Kuric

Sobota

29. 1. 2022

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

+ Jozef Makový, rod. a st. rod. 2

4. nedeľa v cezročnom období

30. 1. 2022

8:00

OP

+ Jozef a Mária Čaputoví a celý rod

10:30

OP

Za farníkov

       

Opatrenia účinné od 12. januára 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)
Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)
Režim základ
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia
Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.

Je povinný zoznam účastníkov.

Spovedám 30 min. pred večernými sv. omšami.

Individuálna pastorácia /neočkovaní/: sv. prijímanie a sv. spoveď

-       po večerných sv. omšiach o 18,30 h.

-        v nedeľu 11,30 – 12,00 h.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 846,- EUR. Na účet prišli na tento účel milodary 100,- a 200,- EUR a dvaja poslanci obecného zastupiteľstva darovali svoje poslanecké odmeny vo výške 150,- a 310,- EUR. Všetky tieto prostriedky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.