headerimg2018

 17. 1. 2022 - 23. 1. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

17. 1. 2022

Sv. Antona , opáta

   

Utorok

18. 1. 2022

18:00

OP

+ Ján, Zuzana a Jana

Streda

19. 1. 2022

18:00

OP

+ Mária, Ľudovít a ich deti

Štvrtok

20. 1. 2022

18:00

OP

Na úmysel ordinára

Piatok

21. 1. 2022

Sv. Agnesy, panny a mučenice

18:00

OP

+ Bohumil Kováč a rod. 2

Sobota

22. 1. 2022

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

+ biskupi Rudolf, František a Ján

3. nedeľa v cezročnom období

23. 1. 2022

8:00

OP

 

10:30

OP

Za farníkov

       

Opatrenia účinné od 12. januára 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)
Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)
Režim základ
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia
Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.

Je povinný zoznam účastníkov.

Spovedám 30 min. pred večernými sv. omšami.

Individuálna pastorácia /neočkovaní/: sv. prijímanie a sv. spoveď

-       po večerných sv. omšiach o 18,30 h.

-        v nedeľu 11,30 – 12,00 h.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité

na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

 

pay-by-square