Vytlačiť 

 10. 1. 2022 - 16. 1. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

10. 1. 2022

   

Utorok

11. 1. 2022

   

Streda

12. 1. 2022

   

Štvrtok

13. 1. 2022

   

Piatok

14. 1. 2022

   

Sobota

15. 1. 2022

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

+ Alžbeta Kanová, syn Ivan a rodina Jozanová

2. nedeľa v cezročnom období

16. 1. 2022

8:00

OP

 

10:30

OP

Za farníkov

       

Sväté omše, sv. spoveď a individuálna pastorácia

V interiéri, teda aj v kostole, je povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Všetky sv. omše budú v režime OP. Maximálne 30 osôb.

Výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť. / pre OP /

Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.

Je povinný zoznam účastníkov.

Spovedám 30 min. pred večernými sv. omšami.

Individuálna pastorácia /neočkovaní/: sv. prijímanie a sv. spoveď

-       po večerných sv. omšiach o 18,30 h.

-        v nedeľu 11,30 – 12,00 h.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola.

Poďakovanie

Občianske združenie Dedovizeň darovalo našej farnosti finančný dar vo výške 10 000,- EUR. Tieto finančné prostriedky budú v plnej sume použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Vyslovujem srdečné poďakovanie za celú farnosť.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu sobotu a nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

 

pay-by-square