headerimg2018

 3. 1. 2022 - 9. 1. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

3. 1. 2022

   

Utorok

4. 1. 2022

18:00

OP

Poďakovanie za zdravie a prosba o Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea

Streda

5. 1. 2022

18:00

OP

z nasledujúcej slávnosti

Za zdravie a Božie požehnanie pre Kvetku s rodinou

Štvrtok

6. 1. 2022

Zjavenie Pána

8:00

10:30

OP

Za farníkov

+ matka Anna Šuplatová

Piatok

7. 1. 2022

18:00

OP

Za zdravie a Božie požehnanie pre Kvetoslavu s rodinou

Sobota

8. 1. 2022

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

+ Ján a Mária Kanoví

3. nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána

9. 1. 2022

8:00

OP

Za zdravie a Božie požehnanie

10:30

OP

Za farníkov

       

Sväté omše, sv. spoveď a individuálna pastorácia

V interiéri, teda aj v kostole, je povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Všetky sv. omše budú v režime OP. Maximálne 30 osôb.

Výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť. / pre OP /

  • pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) sa rozumie:
  • osoby plne zaočkované
  • deti do 12 rokov a 2 mesiacov
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
    1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
    2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odboeru v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigéhového testu

Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.

Je povinný zoznam účastníkov.

Spovedám 30 min. pred večernými sv. omšami.

Individuálna pastorácia /neočkovaní/: sv. prijímanie a sv. spoveď

-       po večerných sv. omšiach o 18,30 h.

-        v nedeľu 11,30 – 12,00 h.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola.

Všetkým prajem požehnaný Nový rok