headerimg2018

27. 12. 2021 - 2. 1. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

27. 12. 2021

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

   

Utorok

28. 12. 2021

Sv. Neviniatok, mučeníkov

18:00

OP

+ Kvetka Farkašová

Streda

29. 12. 2021

18:00

OP

+ Jozef a Anna Mačaioví a ich rod.2

Štvrtok

30. 12. 2021

18:00

OP

Za požehnanie do rodiny Martina a Beáty

Piatok

31. 12. 2021

15:00

OP

+ kňazi, ktorí pôsobili v Kráľovej pri Senci

Sobota

1. 1. 2022

Panny Márie Bohorodičky

8:00

OP

10:30

OP

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

Za farníkov

Za Božiu pomoc pre rodiny Antona a Martina

Za členov ružencového spoločenstva

2. nedeľa po Narodení Pána

2. 1. 2022

8:00

OP

Za farníkov

10:30

OP

+ krstní rod. Ľudmila a Václav Pospíchaloví

       

Sväté omše, sv. spoveď a individuálna pastorácia

V interiéri, teda aj v kostole, je povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Všetky sv. omše budú v režime OP. Maximálne 30 osôb.

Výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť. / pre OP /

  • pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) sa rozumie:
  • osoby plne zaočkované
  • deti do 12 rokov a 2 mesiacov
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
    1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
    2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odboeru v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigéhového testu

Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.

Je povinný zoznam účastníkov.

Spovedám 30 min. pred večernými sv. omšami.

Individuálna pastorácia /neočkovaní/: sv. prijímanie a sv. spoveď

-       po večerných sv. omšiach o 18,30 h.

-        v nedeľu 11,30 – 12,00 h.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 824,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem členom ružencového spoločenstva za príspevky na kostol:

-       pani Róková: 560,- EUR, záves do kostola, ikebany do kostola

-       pani Šuplatová: 300,- EUR

Jasličková pobožnosť

V nedeľu o 17,00 h. bude pred Betlehemom pri kostole krátka Jasličková pobožnosť. Záznam je dostupný na tejto linke.