headerimg2018

 20. 12. 2021 - 26. 12. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 12. 2021

   

Utorok

21. 12. 2021

18:00

OP

Na úmysel ordinára

Streda

22. 12. 2021

18:00

OP

Poďakovanie za 70 rokov života Antona a 65 rokov Oľgy

Štvrtok

23. 12. 2021

18:00

OP

+ v rodinách Topoľských, Konečných a Trtolových

Piatok

24. 12. 2021

V noci – Narodenie Pána

22:00

OP

+ v rodinách Kadlečíkových a Križankovičových

Sobota

25. 12. 2021

Narodenie Pána

8:00

OP

10:30

OP

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

+ rod. Ján a Anna Šuplatoví, syn Ján a zať

Za farníkov

+ Helga Wenhardtová, r. Trtolová

1. nedeľa po Narodení Pána – Svätej rodiny

26. 12. 2021

8:00

OP

Za farníkov

10:30

OP

+ rod. Šeboví a súrodenci

       

Sväté omše, sv. spoveď a individuálna pastorácia

V interiéri, teda aj v kostole, je povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Všetky sv. omše budú v režime OP. Maximálne 30 osôb.

Výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť. / pre OP /

  • pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) sa rozumie:
  • osoby plne zaočkované
  • deti do 12 rokov a 2 mesiacov
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom

Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.

Je povinný zoznam účastníkov.

Spovedám 30 min. pred večernými sv. omšami.

Individuálna pastorácia /neočkovaní/: sv. prijímanie a sv. spoveď

-       po večerných sv. omšiach o 18,30 h.

-        v nedeľu 11,30 – 12,00 h.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité

na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Poďakovanie a prosba o finančnú podporu farnosti

Veľmi pekne ďakujem za vaše príspevky, poukázané na účet farnosti. Vaše milodary sú pre našu farnosť jediným zdrojom príjmu. Preto vás prosím o finančnú podporu farnosti na zabezpečenie režijných nákladov / zálohy za energie, údržba, opravy.../ a aj splácania pôžičky.

Milodar na prevádzku kostola a farnosti môžete zaslať na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653 , alebo vložiť do pokladničky v kostole. Vďaka.

Vianočná farská ofera

Po sv. omšiach na Narodenie Pána bude tradičná vianočná farská ofera. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem za darovaný vianočný strom do kostola a tiež všetkým vám, ktorí ste pomáhali pri jeho privezení, inštalácii, výzdobe a upratovaní kostola.