headerimg2018

13. 12. 2021 - 19. 12. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 12. 2021

Sv. Lucie, panny a mučenice

   

Utorok

14. 12. 2021

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

OP

+ Ján a Dagmar Slávikoví a brat František

Streda

15. 12. 2021

18:00

OP

Za rodinu Rybárikovú

Štvrtok

16. 12. 2021

18:00

OP

+ Andrej

Piatok

17. 12. 2021

18:00

OP

Za Magdalénu Ivančákovú a jej rodinu

Sobota

18. 12. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

Za Božiu pomoc pre Máriu

4. adventná nedeľa

19. 12. 2021

8:00

OP

Za farníkov

10:30

OP

+ Emília a Anton Čaputoví, syn Anton a vnuk Rastislav

       

Sväté omše, sv. spoveď a individuálna pastorácia

V interiéri, teda aj v kostole, je povinné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Všetky sv. omše budú v režime OP.

Maximálne 30 osôb.

  • pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) sa rozumie:
  • osoby plne zaočkované
  • deti do 12 rokov a 2 mesiacov
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom

Je povinný zoznam účastníkov. Prineste si kartičku s menom, priezviskom a telefonickým kontaktom do kostola a vložte ju na pripravené miesto. Po bohoslužbe sa kartičky uložia

do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia.

Spovedám 30 min. pred večernými sv. omšami.

Individuálna pastorácia /neočkovaní/: sv. prijímanie a sv. spoveď

-       po večerných sv. omšiach o 18,30 h.

-        v nedeľu 11,30 – 12,00 h.

Všetkých prosím o trpezlivosť a vzájomný rešpekt.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola.

Kostol otvorený

Zadný vchod kostola je otvorený pre súkromnú modlitbu a adoráciu v čase 10:00 – 17:30 h.

V prípade potreby duchovnej služby ma kontaktujte telefonicky, alebo vyhľadajte na fare.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu sobotu a nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Poďakovanie a prosba o finančnú podporu farnosti

Veľmi pekne ďakujem za vaše príspevky, poukázané na účet farnosti. Vaše milodary sú pre našu farnosť jediným zdrojom príjmu. Preto vás prosím o finančnú podporu farnosti na zabezpečenie režijných nákladov / zálohy za energie, údržba, opravy.../ a aj splácania pôžičky.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať

na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653 , alebo vložiť do pokladničky v kostole. Vďaka.

pay-by-square