headerimg2018

AKTUALIZOVANÉ 9.12.2021

6. 12. 2021 - 12. 12. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 12. 2021

   

Utorok

7. 12. 2021

neverejná

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rybárikovú a Mičudovú

Streda

8. 12. 2021

Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie

neverejná

Za farníkov

Štvrtok

9. 12. 2021

neverejná

Za zdravie a Božie požehnanie pre Marianu

Piatok

10. 12. 2021

18:00

OP

+ Alžbeta Kanová

Sobota

11. 12. 2021

18:00

s nedeľnou platnosťou

OP

Za rodinu Balážovú a Hricigovú

3. adventná nedeľa

12. 12. 2021

8:00

OP

+ Agnesa a Oktavián

10:30

OP

Za farníkov

       

Opatrenia platné od piatka 10. decembra 2021
Núdzový stav: Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.
Zákaz vychádzania: Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.
Zákaz zhromažďovania sa: S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
Pravidlá pre Cirkev:
- individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)- obrady krstu, pohrebu, sobáša- sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch")
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť, avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221, alebo osobne pri návšteve kostola.

Kostol otvorený

Zadný vchod kostola je otvorený pre súkromnú modlitbu a adoráciu v čase 10:00 – 17:30 h.

V prípade potreby duchovnej služby ma kontaktujte telefonicky, alebo vyhľadajte na fare.

Prosba o finančnú podporu farnosti

Vaše milodary sú pre našu farnosť jediným zdrojom príjmu. Preto vás prosím o finančnú podporu farnosti na zabezpečenie režijných nákladov / zálohy za energie, údržba, opravy.../ a aj splácania pôžičky.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať

na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653 , alebo vložiť do pokladničky v kostole. Vďaka.

pay-by-square